Search
  • Tumas Beinortas

Elektroninės cigaretės ir rūkomojo tabako abstinencija

Updated: Apr 5, 2020

Tabako rūkymas yra didžiausia išvengiama ligų, neįgalumo ir mirties priežastis Lietuvoje, Europoje, JAV bei daugelyje kitų pasaulio regionų. 2006 metais rinkoje pasirodė elektroninės cigaretės, leidžiančios į plaučius įkvėpti nikotiną. Nikotinas yra sumaišomas su iki aerozolio fazės pakaitintu gliceroliu arba propilenglikoliu – dūmo atitikmeniu e-cigaretėse. Tokiu būdu išvengiama tabako degimo produktų ir tikimasi mažesnės žalos sveikatai negu sukelia įprastos cigaretės. Nepasaint to, praėjus beveik dešimtmečiui po elektroninių cigarečių atsiradimo, geros atliktų tyrimų, nagrinėjančių jų naudą, potencialius šalutinius efektus ar žalą sveikatai, yra nedaug. Taip pat nėra klinikinių įrodymų susistemizavimo, kuris leistų gydytojams informuoti pacientus apie elektroninių cigarečių rolę, bandant mesti rūkyti. 2014 gruodį pasirodė McRobbie et al. Cochrane sisteminė apžvalga, kurioje jie surado ir analizavo visus elektroninių cigarečių atsitiktinių imčių ir kohortinius tyrimus atliktus per pastarąjį dešimtmetį 1.


McRobbie ir kolegos rado 2 atsitiktinių imčių ir 9 kohortinius tyrimus. 6 mėnesių bėgyje elektronines cigaretes naudojantys žmonės turėjo du kartus didesnę tikimybę tapti abstinentais, negu žmonės gavę placebą (RR 2.29, 95% CI 1.05 to 4.96). Tačiau absoliučios metimo rūkyti reikšmės 6 mėnesių begyje visvien buvo labai prastos: 4% placebo grupėje ir 9% elektroninių cigarečių grupėje. Placebu buvo pasirinktos e-cigaretės be nikotino. Per 6 mėnesius bent 50% sumažinti rūkymo dažnį sugebėjo 27% placebo ir 36% elektroninių cigarečių grupės dalyvių (RR 1.31, 95% CI 1.02 to 1.68). Tai reiškia, kad rūkymo imitavimas be nikotino (kontrolinės grupės) yra pakankamai neblogas būdas, siekiant sumažinti degančio tabako rūkymo dažnį. Anot sisteminės apžvalgos rezultatų, elektroninės cigaretės, lyginant su nikotino pleistrais arba placebu, nepadidino šalutinių poveikių dažnio. Juo labiau, retrospektyvus tyrimas parodė, kad astma sergančius žmones, kurie pakeitė tabaką į e-cigaretes, rečiau ištikdavo astmos atakos, tačiau dėl mažo dalyvių skaičiaus statistinis reikšmingumas nebuvo pasiektas (1.17 vs 0.78 atakų per metus, p=0.15) 2.


Dėl trumpo elektroninių cigarečių gyvavimo laiko, jų įtaka onkologinėms ligoms dar nėra išanalizuota. Laboratoriniai tyrimai parodė, jog e-cigaretėse toksinų ir kancerogeninių medžiagų kiekis yra net 9-450 kartų žemesnis negu įprastose cigaretėse 3. Todėl degamojo tabako pakeitimas e-cigaretėmis sumažina toksinų ir kancerogenų poveikį žmogui. Turint omenyje, kad e-cigaretės neturi tabako ir degomojo proceso, įdomu, kad šios žalingos medžiagos buvo išvis atrastos. Ateityje epidemiologiniai tyrimai turėtų parodyti, ar šių kenksmingų cheminių medžiagų kiekio skirtumai koreliuoja su tabako rūkymu susijusių ligų dažniu bei kiek kartų yra sumažinama šių ligų rizika. Su dabartiniais duomenimis galime teigti, jog e-cigaretės padidina rūkymo abstinencijos sėkmę ir padeda sumažinti surūkomo tabako kiekį, tačiau labai tikėtina, kad būsimi tyrimai pakoreguos žinomo efekto dydį.


Straipsniai

1. McRobbie H, Bullen C, Hartmann-Boyce J, Hajek P. Electronic cigarettes for smoking cessation and reduction. The Cochrane database of systematic reviews 2014; 12.

2. Polosa R, Morjaria J, Caponnetto P, et al. Effect of smoking abstinence and reduction in asthmatic smokers switching to electronic cigarettes: evidence for harm reversal. International journal of environmental research and public health 2014; 11(5): 4965-77.

3. Goniewicz ML, Knysak J, Gawron M, et al. Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes. Tobacco control 2014; 23(2): 133-9.


#ElectronicCigarette #TobaccoAbstinence

69 views0 comments